11 kliniska projekt får pengar ur AniCuras forskningsfond

11 kliniska projekt får pengar ur AniCuras forskningsfond

11 forskningsprojekt inom AniCura tilldelas medel ur gruppens forskningsfond. I år går medlen till projekt i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland. Tanken med stödet är att veterinärer utanför universiteten ska kunna bedriva klinisk forskning. Totalt får projekten i år dela på cirka 1 miljon kronor.

Sedan 2015 stöttar AniCuras Forskningsfond kliniska forskningsprojekt inom koncernen. AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar ansökningarna och beslutar vilka projekt som ska tilldelas medel.

– Årets forskningsprojekt addresserar flera viktiga djurhälsofrågor som drabbar många djur, exempevis knäledssjukdomar och allvarliga bakterieinfektioner. Jag ser mycket fram emot att följa utvecklingen, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd.

Kriterierna för att tilldelas medel ur AniCuras Forskningsfond handlar om akademisk kvalitet, förutsättningar för publikation i en granskad veterinärmedicinsk tidskrift och potential för projektet att omsättas i bättre behandlings- eller diagnosmetoder.

Veterinärmedicinsk forskning utanför universiteten är ovanligt då finansiering ofta saknas, men med stöd från AniCuras Forskningsfond får även veterinärer som inte är knutna till universiteten stöd för att bedriva klinisk forskning.

– Jag är glad och tacksam att få möjlighet att genomföra mitt projekt. Klinisk forskning är viktigt för veterinärmedicinen, och ger också oss veterinärer och djursjukskötare en möjlighet att utvecklas i våra yrkesroller.

Det säger Sofie van Meervenne, veterinär på AniCura Kalmarsund, som driver ett av årets utvalda projekt. Det avser vilken roll könshormoner spelar vid idiopatisk epilepsi hos hund.

Övriga svenska mottagare av forskningsmedel är Ulrika Grönlund vid AniCura Group samt Katarina Varjonen och Helene Alm vid Albano.

De 11 forskningsprojekt som under 2018 tilldelas medel från AniCuras Forskningsfond presenteras på AniCuras hemsida www.anicuragroup.com.

Källa: AniCura