Campylobacter: Myndigheter måste samordna sig bättre

Campylobacter: Myndigheter måste samordna sig bättre

Efter det stora utbrottet av campylobactsmitta förra året har finska myndigheter utvärderat hur svenska myndigheter klarade att åtgärda smittan. Slutsatsen är att myndigheterna kunde ha jobbat bättre.

Utbrottet var det största som veterligt har drabbat Sverige och det tog tid att få kontroll över smittan. Sommaren 2017 beslöt därför Folkhälsomyndigheten, SVA, Jordbruksverket och Livsmedelsverket att låta experter som arbetar på finska myndigheter utvärdera arbetet.

De finska experternas slutsats är att nästan alla inblandade parter kunde ha agerat både snabbare och effektivare. Bland annat anser de att ansvarsfördelningen och kommunikationen mellan myndigheterna måste bli tydligare.

De svenska myndigheterna tar nu hjälp av utvärderingen för att förbättra arbetet med stora livsmedelsburna utbrott och minska risken för nya utbrott.

– Livsmedelsverket har redan startat ett internt arbete för att minska risken för nya stora utbrott, men det är mycket välkommet med en extern granskning som tillför andra perspektiv, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har även gjort en egen analys av utbrottet med förslag på åtgärder. Några exempel är tätare dialog med företag och branschorganisation, bättre uppföljning av rengöringen av transportburar, fortsatta kartläggningar av campylobacter på kycklingkött i butik och att fortsätta kommunicera råd till konsumenter om hantering av kycklingkött hemma i köket.

Källa: Livsmedelsverket