Nytt circovirus hittat hos svenska grisar

Forskare vid SLU och SVA har påvisat ett nytt circovirus, PCV3, hos svenska grisar. Lymfknutor från 49 grisar undersöktes och forskarna kunde visa att tio av dessa bar på smittan. Det är dock inte klarlagt om smittan påverkar djurens hälsa. 

Porcina circovirus (PCV) finns över hela världen och infekterar såväl tamgrisar som vilda grisar. Två porcina circovirus är kända sedan länge, det icke sjukdomsframkallande PCV1 och det sjukdomsframkallande PCV2. PCV2 anses vara en av de ekonomiskt viktigaste grissmittorna i världen, bland annat genom sin koppling till smågrissjukdomen PMWS.

Under 2016 upptäcktes ett nytt porcint circovirus, PCV3, i USA. Viruset hittades hos grisar med hjärtproblem, kraftig andnöd och/eller neurologiska symptom, samt i samband med reproduktionsstörningar. Upptäckten ledde till vidare efterforskningar och precis som övriga porcina circovirus verkar PCV3 vara geografiskt vitt spritt, och inte nödvändigtvis ge sjukdom hos infekterade djur.

Forskare vid SLU har i samarbete med kollegor vid SVA nyligen påvisat PCV3 hos svenska grisar. Lymfknutor från 49 grisar undersöktes och forskarna kunde visa att tio av dessa bar på smittan. Hela arvsmassan hos det svenska PCV3-viruset analyserades och visade stor likhet med PCV3 från andra delar av världen.

Ytterligare studier behövs för att ta reda på hur spritt viruset är i Sverige och för att kunna avgöra om PCV3, själv eller tillsammans med andra virus, har inverkan på grisars hälsa.

Källa: SLU Foto Annelie Blomström

Länk till den vetenskapliga artikeln här