Shwan Kareem avslöjade matfusk i jätteformat

Shwan Kareem avslöjade matfusk i jätteformat

Jobbet med livsmedelsinspektion ger möjlighet att påverka vad människor har på tallriken.

– Viktigt, spännande och stimulerande, tycker stadsveterinären Shwan Kareem på Livsmedelsverket.

Det var de små, små detaljerna som hjälpte honom och hans kollega att avslöja ett av de största fallen av köttfusk i Sverige. Hela historien började 2015 med ett tips till Livsmedelskontrollen vid Stockholms stad. Det kom i ett mejl som bara innehöll en enda mening, men det var nog för att väcka Shwan Kareems intresse.

Efter ett långt detektivarbete reddes härvan ut, men i svensk lag ger den här typen av livsmedelsfusk inte så hårda straff, det stannar vid böter. I maj 2017 beslöt åklagaren därför att lägga ner förundersökningen, eftersom en vidare utredning skulle bli mycket kostsam och ändå bara leda till böter för företagarna. Ingen kom till direkt skada, och det var inget fel på det utländska köttet – bortsett från att konsumenterna grundlurades på pris och kvalitet.

Men samma kväll som fusket avslöjades i massmedierna, gick landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ut med ett löfte om att skärpa straffet för liknande fusk. Från och med 1 januari 2019 ska det kunna ge fängelse i upp till två år.

– Vi blev jätteglada att vår utredning ledde till det. Nu har vi flera projekt på gång i Stockholms stad för att förhindra fusk och avslöja personer som försöker lura allmänheten. Vi har även en fuskgrupp som hanterar dessa ärenden, säger Shwan Kareem.

Läs hela den spännande historien i VeterinärMagazinet nr 4/2018 som utkommer v 37.

Foto: Stefan Tell