Nya regler för läkemedelslicenser

Nya regler för läkemedelslicenser

Från och med den 1 september 2018 gäller nya föreskrifter för licens och för lagerberedningar, skriver Läkemedelsverket. Såväl generell licens som veterinär licens kan omfatta flera verksamheter.

Här har Läkemedelsverket listat några av de största ändringarna:

  • Definitionen av generell licens har justerats så att ansökan om generell licens kan avse fler än en vårdenhet. En generell licens är precis som förut för behov inom vården och gäller därmed för rekvirering till vårdenhet men kan i och med den nya definitionen omfatta flera vårdenheter om behovet kan motiveras av förskrivaren.
  • Definitionen av veterinär licens har justerats så att ansökan om veterinär licens kan avse fler än en veterinärmedicinsk verksamhet. En veterinär licens gäller precis som förut för rekvirering till veterinärmedicinsk verksamhet och vid receptförskrivning till djurägare men kan i och med den nya definitionen omfatta flera veterinärmedicinska verksamheter om behovet kan motiveras av förskrivaren.
  • Precis som tidigare gäller en enskild licens för utlämnande mot förordnande till den patient som anges i beslutet om licens. I och med nya föreskriften är licensen dock inte knuten till förskrivaren eller den motiverande förskrivarens arbetsplats.
  • Nytt krav för apotek att påföra uppgift om karenstid på förpackningen för läkemedel till livsmedelsproducerande djur vid utlämnande mot rekvisition till veterinärmedicinsk verksamhet.
  • Dokumentationskraven för apotek vid utlämnande av läkemedel med stöd av licens har ändrats.

Den nya föreskriften om licens, HSLF-FS 2018:25, gäller ansökningar som insänts från och med 1 september.

Källa: Läkemedelsverket