SVA-forskare handplockad till vetenskapligt möte i USA

SVA-forskare handplockad till vetenskapligt möte i USA

Karin Troell, SVA, har bjudits in som en av 40-talet ledande forskare till ett internationellt, vetenskapligt möte om kryptosporidier. Mötet stöds av Bill & Melinda Gates Foundation, och hålls 29 november – 1 december på Tufts universitet i Massachusetts, USA.

Kryptosporidier är en parasit som orsakar tarmsjukdom. Smittan sprids framförallt via förorenat vatten eller livsmedel. Parasiten rankas som nummer två, efter rotavirus, som orsak till diarré hos spädbarn i utvecklingsländer och har kopplats till ökad dödlighet.

Karin Troell arbetar med så kallad enkelcellsgenomik i sina studier av kryptosporidier.

– Jag är ensam i världen om att använda den tekniken för att undersöka kryptosporidiers biologi. Med den kan jag studera infektioner av kryptosporidier och parasitens hela arvsmassa från enskilda celler för att från dess minsta beståndsdelar bättre förstå infektionen.

Karin Troell fick pris 2017 vid SVA för en vetenskaplig artikel om sin forskningsmetod. Att nu få möjlighet att berätta om sitt arbete inför Bill & Melinda Gates Foundation innebär en stor möjlighet att söka stöd till forskningen.

– Det är otroligt kul att få vara en av de utvalda i kryptosporidiefältet som på det här sättet ges chansen att föra utvecklingen framåt, säger Karin Troell. Jag hoppas på att skapa nya samarbeten, att få träffa andra forskare som ser värdet i min metod och vill använda den. Jag sitter på en guldgruva här på SVA med tanke på alla de prover från olika tama och vilda djur vi får in här. Det, tillsammans med möjligheten till enkelcellsgenomik som finns här i Uppsala, ger oss unika möjligheter till spännande forskningsgenombrott.

Kryptosporidier identifierades för första gången hos människa år 1976. Det första kända utbrottet rapporterades 1984. Det mest kända utbrottet i Sverige skedde 2010 – 2011 och drabbade totalt 40 000 personer med magsjuka i Östersunds och Skellefteå kommuner. Smittkälla då var det kommunala dricksvattnet. Skolbarn som träffar kalvar på kosläpp har också lett till sjukdomsfall efter att man klappat kalvarna och kanske slarvat med handhygienen.

– Forskningens mål är att vi bättre ska förstå hur smittspridning sker och hur vi kan begränsa den, säger Karin Troell som är delaktig i alla utredningar i Sverige som rör misstanke om smitta av kryptosporidier mellan djur och människa.

Källa: SVA Foto Mikael Propst