FVE gör studie om veterinäryrket i Europa

FVE gör studie om veterinäryrket i Europa

FVE (Federation of Veterinarians of Europe) genomför nu i samarbete med MSD ​​Animal Health EURAM för andra gången VetSurvey, en studie om veterinäryrket i olika länder i Europa.

Syftet med studien är att få fram så många aspekter som möjligt av veterinäryrket runt om i Europa, till exempel statistik om demografi, arbetsmarknad och finansiella indikatorer. Denna statistik ger en bild av hur yrket ser ut i olika länder och kan bilda underlag för tankar och åtgärder i framtiden.

Den första studien fick cirka 13 000 svar från veterinärer i 24 länder. För att fördjupa kunskapen och få fram relevant branschkunskap om veterinäryrket i Europa, är varje veterinärs svar mycket viktigt.

Undersökningen tar 10-15 minuter att fylla i.

Här kommer du till enkäten.

Källa: FVE och MSD