Bästa poster får pris på Veterinärkongressen

Bästa poster får pris på Veterinärkongressen

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin inbjuds nu att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Veterinärkongressen 27-28 september 2019.

Bidragen granskas och författarna meddelas under juni månad om bidragen är accepterade för posterpresentation. Dessa står uppställda under hela kongressen och det finns möjlighet att göra en myckt kort muntlig presentation (så kallad posterpitch). Bästa poster utses genom omröstning och får pris.

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas.

Mejla ditt bidrag senast den 1 juni till Fanny Jönsson.

Ange vilken sektion du anser är relevant för ditt bidrag:

  • försöksdjur
  • husdjur
  • häst
  • smådjur
  • veterinär folkhälsa

Källa: Svensk Veterinärtidning