Med 40 år i yrket

Med 40 år i yrket

Elisabeth Bloom är legitimerad djursjukskötare och har arbetat i 40 år med djursjukvård.

Under dessa år har det förstås hänt massor inom djursjukvården. Av alla förändringar som skett är den förbättrade smärtlindringen det som varit bäst för djurens del, anser hon.

– När jag började i yrket, fanns det inte mycket mer än lokalbedövning och vissa morfinpreparat att tillgå. Opererade vi bort livmodern på en hund, måste hunden stanna kvar på sjukhuset i tre till fyra dagar. Nu åker den hem samma dag eftersom det finns bra smärtlindring.

Något som är svårare idag än när hon började, är att djurägarna inte alltid litar på personalen, tycker hon.

–De goooglar och tror ofta att de vet bättre än vi i vården, men det är inte alltid de har förstått vad de har läst. Något annat som är mer problematiskt idag är att vissa djurägare har svårt att acceptera att ett djur kan vara för sjukt för att behandla. Eftersom nästan alla husdjur är försäkrade nu, tycker en del djurägare att de har råd att fortsätta behandla sitt djur, även om det inte känns etiskt rätt.

Text: Kerstin Stålbrand Foto: Carla Karlsson

Läs hela intervjun med Elisabeth Blom i VeterinärMagazinet nr 3 som utkommer vecka 21.