Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Forskare från SLU och SVA har för första gången upptäckt bornavirus hos en svenskägd papegoja. Studier tyder på att bornavirus sprids inom och mellan fågelfamiljer och fågelarter, sannolikt på grund av en världsomfattande handel med fåglar. Det skriver SLU i ett nyhetsbrev.

Bornavirus är en grupp av virus som orsakar neurologisk sjukdom hos flera olika djurarter. I Sverige har viruset främst rapporterats i samband med vingelsjuka hos katt. För omkring 10 år sedan upptäcktes att bornavirus orsakar så kallad arasjuka hos papegoja.

Vid arasjuka påverkar viruset fodrets passage genom magtarmkanalen och fåglarna kan även få neurologiska symtom såsom vinglighet. Fall av arasjuka har konstaterats i Sverige, men fram till nu har bornavirus inte påvisats hos de sjuka djuren.

I en nyligen publicerad studie visar nu forskare från SLU och SVA tillsammans med kollegor från Portugal för första gången förekomst av bornavirus hos en svenskägd papegoja (blåvingad ara). Papegojan dog efter en tids viktminskning och skickades till SVA för obduktion. Obduktionen visade att papegojan led av arasjuka. Viruset karakteriserades genetiskt och jämfördes med tidigare studier.

Länk till publikationen här

Källa: SLU