Satu Kärnä nominerad till Årets Veterinär

Satu Kärnä nominerad till Årets Veterinär

Satu Kärnä är specialist i hundens – och kattens sjukdomar. Hon driver sedan 2005
Skogsbykliniken på Öland. Hon har bred kompetens och utför allt från avancerad led- och mjukdelskirurgi, till mer medicinskt avancerande utredningar. Hennes största intresse ligger i kirurgi och ortopedi.

Ur nomineringstexten:

Satu Kärnä är med sin oerhörda kompetens och långa erfarenhet en given kandidat till
det fantastiska priset ”Årets veterinär”. Med sin kunskap och hjärta driver hon sin klinik
för djurens skull! Det är alltid djuren som kommer först i allt hon tänker och gör. Ett fint
exempel på detta är alla sjuka eller skadade katter som inte har någon husse eller matte,
och som står ett kort liv till mötes. Dessa öppnar Satu sin klinik för, och ser till att även
de får hjälp till ett värdigt och långt liv. En helt fantastisk insats i samhället – långt
utanför en veterinärs ramar. Aldrig tidigare har jag mött en veterinär med så stort hjärta för
djuren. Även vi kolleger får en plats i hennes hjärta och hon är generös med att dela med
sig av sin kunskap.