Regeringen satsar på fler distriktsveterinärer

Regeringen satsar på fler distriktsveterinärer

Regeringen satsa 15 miljoner kronor per år 2020 och 2021 samt 20 miljoner år 2022 för att få fram fler veterinärer. Det framgår av budgetpropositionen.

Det är angeläget att alla djur får den vård de behöver, oavsett tidpunkt på dygnet och var i landet de befinner sig. I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen 15 miljoner kronor per år 2020 och 2021 samt 20 miljoner kronor 2022 för att säkerställa att tillgången på veterinärer även fortsättningsvis är god, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket har i uppdrag att säkerställa tillgången på veterinärer för rikstäckning och jour samt vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. Distriktsveterinärerna är Jordbruksverkets basorganisation för detta ändamål. Distriktsveterinärerna får endast vara etablerade där det krävs för att säkerställa tillgången till veterinärer.

Enligt pressmeddelandet kan inte längre privata aktörer tillgodose de behov som finns i vissa områden, vilket innebär att Distriktsveterinärerna måste etablera sig i områden där de i dagsläget inte har verksamhet. Detta innebär förstås en stor ekonomisk utmaning och Jordbruksverket tillförs därför ökade medel under en övergångsperiod, heter det i pressmeddelandet.

– Den satsning som görs innebär inte bara stärkta förutsättningar för att ge djur den vård de behöver utan den innebär också bättre förutsättningar för människor att kunna bo och verka i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Källa: Regeringskansliet Foto Kristian Pohl/Regeringekansliet