Utan oss, inga diagnoser!

Utan oss, inga diagnoser!

Mariana Cigut är biomedicinsk analytiker och aktiv i nätverket BMA Vet. Nätverket är till för att alla labb i landet ska samarbeta och för att kvalitetssäkra arbetet. Man har precis haft en nätverksträff.

– I år hade vi träffen på min arbetsplats, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, tillsammans med SKRUV, SVA:s nätverk för veterinärmedicinska laboratorier som arbetar med bakterier. Vi diskuterade bland annat bakteriologi, B12-brist hos mag-tarm-patienter och antibiotika, särskilt vad som är optimal antibiotika för specifika behandlingar och då handlar det om att hitta smal antibiotika, berättar Mariana Cigut.

BMA:er är fortfarande en ganska anonym yrkesgrupp och genom bland annat nätverksträffarna hoppas man ändra på detta.

Läs hela intervjun med Mariana Cigut i VeterinärMagazinet nr 6, som utkommer vecka 44.