Glad nyhet: Ingen MRSA bland svenska mjölkgetter

Glad nyhet: Ingen MRSA bland svenska mjölkgetter

MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) har tidigare påvisats hos några getbesättningar i Sverige. Det gav anledning för forskare vid SVA att undersöka om MRSA fanns spritt bland svenska getbesättningar som har mjölkproduktion. Resultatet ger glädjande nyheter.

– Det preliminära resultatet av studien visar att MRSA inte är spritt bland svenska mjölkproducerande getter. Det är en god nyhet, eftersom det är viktigt att ta reda på om det finns antibiotikaresistenta bakterier hos livsmedelsproducerande besättningar. MRSA är en anmälningspliktig bakterie hos människor och djur.

Det säger Ylva Persson, biträdande statsveterinär vid SVA till VeterinärMagazinet.

I studien har man sökt efter MRSA i getbesättningarna genom att ta svabbprover samt mjölkprover. Studien initierades sedan man 2016 och 2017 hittat en variant av MRSA, MRSA-mecC, i två getbesättningar – en i djurparken Furuvik och i en mjölkgetbesättning. De flesta getterna hade inga symtom på sjukdom. Eftersom djurparksgetterna hade haft direktkontakt med besökande barn, var det viktigt att ta hänsyn till den zoonotiska risken. Samtidigt ökar antalet getter i Sverige som används för ostproduktion.

TEXT Ingrid Kindahl Foto Ylva Persson

Läs mer om Ylva Persson och hennes forskning i nästa nummer av VeterinärMagazinet.