SKK starkt kritisk mot kastrationskampanj

SKK starkt kritisk mot kastrationskampanj

Svenska kennelklubben är kritisk mot Evidensias reklamkampanj om rabatt på kastration av hund. Kritiken framförs i ett brev till Evidensia.

I brevet skriver Kennelklubben bland annat att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation. Därmed utesluts hunden från avel långt innan det går att utvärdera dess avelsvärde.

”Eftersom många hundraser i dag består av små populationer motverkar denna begränsning av avelsbasen SKK:s uttalade intention att avel ska bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Särskilt gäller detta för inhemska raser där avelsmaterial inte kan importeras”, heter det i brevet.

Enligt Kennelklubben är kastration av hund främst ett redskap för populationskontroll i länder med många gathundar, ett behov som alltså inte finns i Sverige. I brevet skriver klubben vidare att även om kastration kan minska risken för vissa sjukdomstillstånd, kan det också öka risken för andra. SKK anser att förändring av mentalitet och andra egenskaper bör ske genom ett välplanerat avelsarbete, och att en god relation mellan hund, hundägare och omvärld inte kan ersättas av kirurgiska ingrepp.

SKK menar att Evidensias annonsering är vilseledande för hundägare.

”Kastration av hund i den svenska veterinärvården bör följa Sveriges veterinärförbunds smådjurssektions riktlinjer för kastration vilken tar upp alla de aspekter som man bör diskutera med hundägaren. Man borde kunna kräva av en av landets största veterinärvårdsaktörer att följa den utfärdade riktlinjen rörande kastration”, skriver SKK i brevet och menar att Evidensia nu går emot en ömsesidig överenskommelse om att inte göra kastrationskampanjer för hund.