Tillfälliga veterinärer ökar i antal – men lindrar knappt bristen

Tillfälliga veterinärer ökar i antal – men lindrar knappt bristen

Förra året ansökte 117 EU-medborgare om tillstånd för tillfällig yrkesutövning som veterinär i Sverige. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Men för djursjukvården är det långt ifrån tillräckligt.

Den kraftiga ökningen, från 4 till 117 på fyra år, indikerar två saker enligt Emma Terander (bilden), ansvarig för branschfrågor på Svensk Djursjukvård inom arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare.

–Det pekar dels på den akuta personalbristen, dels på att Sverige har en djursjukvård i världsklass. Topp fyra av Europas största djursjukhus ligger i Sverige, säger hon.

Hur stort är behovet?

–Om vi räknar på hela branschen och veterinärer med grundutbildning tror vi att närmare 400 behövs. Därutöver behövs ytterligare 140 med specialistutbildning.

Hur många kan man räkna med att branschen får in i år?

– Man kanske kan anställa 200, om man lockar en hel avgångsklass både från Sverige samt lika många från utlandet, så det är knappt hälften av behovet.

Hur ser du på att antalet tillfälliga veterinärer från andra länder ökade från 69 till 117 bara mellan 2018 och 2019?

–De är varmt välkomna, de behövs.

En del av dem som de senaste årens tillfälliga veterinärer har kommit från Storbritannien. Det kan bli ett problem kommande år på grund av brexit.

–Det är absolut något som vi måste bevaka och hitta vägar att hantera.

Behöver man öka ansträngningarna att locka hit veterinärer från utlandet?

– Om det inte blir fler utbildningsplatser här i Sverige, får man ta till alla åtgärder som går.

Samtidigt ligger antalet godkännanden av specialister som Jordbruksverket utfärdar på ungefär samma nivå som tidigare. Förra året var de 26 stycken, fyra fler än föregående år.

–Det är inte tillräckligt många som specialistutbildar sig, säger Emma Terander.

Mia Runnérus, veterinär och djursjukhuschef på Evidensia Specialistdjursjukhuset och Specialisthästsjukhuset i Strömsholm, uppger att situationen är akut när det gäller tillgången på veterinärer och specialister.

–Läget är väldigt bekymmersamt. Vi upplever en enorm brist på veterinärer både för smådjur och häst. I sommar kommer vi att vara underbemannade. Vi har aldrig haft så lite extra sommarpersonal som nu, säger hon.

Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm har drygt 50 veterinärer anställda och Mia Runnérus skulle behöva ha ytterligare tio till sommaren. Bristen kommer att påverka jourverksamheten, men exakt hur vet hon inte än. Mia Runnérus förutser även försämrad kapacitet att ta emot återbesök.

–Vi kommer att få svårt att boka de djur som behöver uppföljningsbesök under vissa tider i sommar, säger hon.

Mia Runnérus avser att försöka hålla akuten öppen så mycket det går.

–Vi är kända för att alltid ta emot jourfall dygnet runt, men i år kommer vi att ha för lite personal för att kunna ta emot alla och kan behöva hänvisa till andra vårdgivare. Men vi arbetar allt vi kan för att lösa situationen i sommar.

Hur har det blivit så här?

–Det utbildas för få veterinärer i förhållande till marknadens behov. Sverige skulle behöva ha ytterligare en utbildningsplats och utbilda minst lika många till.

Fakta

Antal ansökningar om tillfällig yrkesutövning de senaste åren:

2016 – 4 stycken

2017 – 21 stycken

2018 – 69 stycken

2019 – 117 stycken

Källa: Jordbruksverket

Specialister

Totalt antal personer som fick specialistgodkännande av Jordbruksverket förra året var 26 stycken.

Så här såg fördelningen ut:

Sjukdomar hos hund och katt (steg 1) – 21 stycken

Sjukdomar hos häst – 3 stycken

Specifika ämnesområden hund och katt (steg 2) kirurgi – 2 stycken

Av det totala antalet har 10 veterinärer sin grundläggande veterinärutbildning utanför Sverige. De kommer från Danmark, Österrike, Finland, Ungern, och Polen.

Av det totala antalet är det 3 veterinärer som har sin specialistutbildning utanför i ett annat land i Europa.

Text: Håkan Frisell, foto Erik Thor