Löneförhandlingar skjuts upp ett halvår

Löneförhandlingar skjuts upp ett halvår

Parterna inom industriavtalet enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga gällande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. På arbetsgivarsidan i industriavtalet ingår Gröna arbetsgivare där många inom djursjukvården är medlemmar. Det skriver Lena-Liisa Tenglad (bilden), vd för Gröna arbetsgivare i ett pressmeddelande.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning som Covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos de anställda, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet är att nu göra som parterna enats om.

– I detta läge, som är i det närmaste i total ovisshet om framtiden, är en förlängning av gällande avtal och villkor den bästa lösningen. Parterna tar sitt ansvar, i den rådande situationen, genom att förlänga avtalen och därmed bidra till viss förutsägbarhet på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis har läget stabiliserats och vi har bättre möjlighet att förutse framtiden i oktober när förhandlingarna återupptas, säger Lena-Liisa Tenglad.

Parterna har tecknat avtal om korttidsarbete, vilket enligt Lena-Liisa Tengblad kan bidra till företagens möjlighet att överleva och att de anställda snabbt kan komma i arbete igen när pandemin är över.

Källa: Gröna arbetsgivare