Tove Fall nominerad till Årets Veterinär

Tove Fall nominerad till Årets Veterinär

Motiveringen lyder:

Tove har tagit avstamp i klinisk veterinärmedicinsk forskning för att gå vidare med att i sann One Health-anda använda sina kunskaper och erfarenheter inom epidemiologi till forskning i världsklass i olika folkhälsofrågor, inklusive djurens påverkan på människors hälsa. När det blåst som mest under coronapandemin och många forskare gjort mer eller mindre tendentiösa uttalanden har Tove hållit den vetenskapliga fanan högt genom ett flertal framträdanden i massmedia där hon lugnt och sakligt belyst problematiken med att forska fram ny och nödvändig kunskap på ett tillförlitligt sätt samtidigt som omvärlden slåss om att få ta del av resultaten och rusa iväg och tillämpa dem på ännu outvärderade sätt. Toves integritet och intelligens som forskare är en fantastisk reklam för den svenska veterinärkåren och hennes forskarkarriär är ett lysande exempel på veterinärmedicinens bredd och samhällsnytta.

Foto: Mikael Wallerstedt