SLU-forskning kring sällskapsdjur får bidrag

SLU-forskning kring sällskapsdjur får bidrag

Nu är det beslutat vilka forskare som erhåller medel från Sällskapsdjurens forskningsfond, Ingeborg Ögrens Fond och Maj Johnsons fond, tre fonder som alla bidrar till forskning om våra sällskapsdjur.

Ordföranden i stiftelsen, dekanen för SLU:s VH-fakultet Rauni Niskanen, ser positivt på utvecklingen för fonderna enligt ett pressmeddelande från SLU:

– Sällskapsdjur är ett forskningsområde som det historiskt sett varit svårt att få pengar till. Tack vare generösa bidrag till fonderna kan vi stärka området och viktiga projekt kan genomföras som bidrar till verklig nytta för djurens, och inte sällan också, människors bästa.

Antalet ansökningar har fyrdubblats de senaste tre åren – från åtta stycken 2018 till 35 i år. För fem år sedan delades endast mindre summor på runt 25 000 kr ut per år. Ett aktivt arbete med att synliggöra behovet av stöd till forskning kring sällskapsdjur, samt att medlen numera placeras hos Kammarkollegiet har lett till att fondernas tillgångar växt. I år kan man därför betala ut hela 800 000 kr och mer förstärkning är på ingång. En testamentsgåva från en sann hundvän kommer att möjliggöra viktig forskning med ett flertal miljoner under kommande år.

2020 års stipendiater är följande:

Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond tilldelar Carl Ekstrand, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), SLU 100 000 kr. Medlen skall användas i projektet Framtidens behandling av urinvägsinfektioner hos hund. Syftet med studien är att undersöka exponeringen av nitrofurantoin som har god effekt mot E-coli, i hundurin, för att ge ett gott behandlingsresultat och lägre antibiotikaresistensutveckling.

Ingeborg Ögrens fond tilldelar Maria Dimopoulou, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV), SLU forskningsbidrag med 100 000 kr att användas i projektet Morbiditity and mortality of upper airway related diseases in a population of insured brachycephalic breeds in Sweden. Målet är attundersöka dödlighet kopplad till övre luftvägssjukdomar i en population av försäkrade svenska hundar mellan åren 2011–2016, och att jämföraresultaten mellan brakycefala och övriga hundraser registrerade i sammaförsäkringsbolag.

Tomas Bergström, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), SLU erhåller forskningsbidrag med 100 000 kr att användas i projektet A Wet Nose Leading the Way. Syftet med studien är att minska risken för att ledarhundar drabbas av ärftliga ögonsjukdomar.I samarbete med Synskadades riksförbund ska samtliga aktiva ledarhundar undersökas för en mutation iABCA4-genen som ger en form av Stargardts sjukdom och allvarlig synnedsättning hos hundar.

Maj Johnsons fond tilldelar Gabriella Lindgren, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), forskningsbidrag med 500 000 kr att användas i projektet Development of a genetic test for midline defect in cats.Projektet ska ta fram ett test för att påvisa en dödlig genetisk kattsjukdom, midline defect, som har ökat markant på raserna Burma, Bengal, Burmilla och Korat de senaste tio åren.

Om Sällskapsdjurens forskningsfond

Sällskapsdjurens forskningsfond (SFF) är en insamlingsstiftelse som har Kronprinsessan Victoria som beskyddare. Till insamlingsstiftelsen kommer kontinuerligt bidrag från privatpersoner, företag och föreningar som går till att stötta forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Läs mer om SFF och de övriga fonderna här.

Källa: SLU
Foto: Shutterstock