Fler sjuka av campylobacter

Fler sjuka av campylobacter

De senaste veckorna ett ökat antal personer insjuknat på grund av campylobacter, skriver SVA i ett pressmeddelande. Ökningen sammanfaller med en ökning av campylobacter hos slaktkycklingflockar.

Den generella ökningen av antalet rapporterade fall av sjukdom orsakad av tarmbakterien campylobacter har pågått sedan början av augusti, uppger SVA. Det har sedan slutet av juli även observerats en uppgång i förekomst av campylobacter hos svenska slaktkycklingflockar. Folkhälsomyndigheten, regionala smittskyddsenheter, SVA, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket arbetar nu tillsammans för att undersöka orsakerna till uppgången och för att minska antalet sjukdomsfall.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har de senaste tre åren jämfört campylobacter från färsk kyckling köpt i butik under sommaren med campylobacter från sjukdomsfall hos människa under motsvarande period. I jämförelserna kunde cirka en tredjedel av sjukdomsfallen kopplas till kycklingkött och de flesta till svensk konventionellt uppfödd kyckling. Mycket talar för att ökningen av fall hos människa och förekomst i slaktkycklingflockar också den här gången har ett direkt samband. Folkhälsomyndigheten och SVA ska nu analysera campylobacterprover från sjukdomsfall och slaktkycklingflockar som en del i utbrottsutredningen.

Campylobacterinfektion hos människor är vanligare på sommaren, men ökningen som ses nu sker efter en period då förekomsten har varit ovanligt låg. Förekomsten av campylobacter i slaktkycklingflockar har varit mycket låg under den första halvan av året.

Källa: SVA