Jurymöte i coronatider

Jurymöte i coronatider

Juryn som utser Årets Veterinär 2020 sammanträdde på onsdagen. Det var som vanligt en grannlaga uppgift att välja bland de 17 veterinärer som totalt fått 22 nomineringar. På bilden syns jurymedlemmarna på behörigt coronaavstånd från varandra: Högst upp till vänster syns Torkel Ekman, SVF:s veterinärmedicinska råd, längst ned till vänster Thomas Hillingsøe, Zoetis, på länk från Köpenhamn, i mitten längst ned VeterinärMagazinets chefredaktör Ingrid Kindahl och till höger om henne Marie Jury, chef för Väsby Djursjukhus.

På mötet enades juryn om fyra finalister, som alla kommer att presenteras här samt på Sveriges Veterinärförbunds digitala kongressplattform, öppen för dig som deltar i kongressen. Bland de fyra utser juryn också den som blir Årets Veterinär. Vem som tar hem utmärkelsen i år offentliggörs på kongressen lördagen den 24 oktober, cirka kl 16, och därefter även på VeterinärMagazinets webb.

Dagens jurymöte har föregåtts av ett nomineringsförfarande, som avslutades den 1 september, samt ett researcharbete kring de nominerade. Juryn har imponerats av den höga nivån på de nominerade och alla vackra ord som kolleger har att säga om varandra. Inte minst med tanke på att 2020 präglats av extra svåra arbetsvillkor och att branschen generellt lider under hårt tryck på grund av personalbrist.

Juryn har arbetat utifrån de tre kriterier som har gällt för nomineringarna, som har formulerats så här:

Årets Veterinär är en kollega:

  • … som är särskilt framstående inom sitt område och därmed synliggör veterinärens viktiga arbete i samhället. Och/eller:
  • … som tänker långsiktigt hållbart, både när det gäller djurhälsa och miljö. Och/eller:
  • … som är en god kollega, generös med sin kunskap och ger sig tid att dela med sig av den.

Passande nog har Veterinärkongressen i år också hållbarhet som sitt tema. Själva juryarbetet går till så att jurymedlemmarna går igenom nomineringarna var och en för sig före sammanträdet, då livliga diskussioner hålls. Målet är att uppnå enighet kring namnen – innan dess avslutas inte diskussionerna.

VeterinärMagazinet säger tack till juryn, Marie Jury, Torkel Ekman och Thomas Hilligsøe från Zoetis, som sponsrar Årets Veterinär 2020.

Text: Ingrid Kindahl