26 djurslag kan drabbas av Covid-19

26 djurslag kan drabbas av Covid-19

26 djurslag, varav en del står i nära kontakt med människor, kan vara utsatta för SARS-CoV-2, visar en ny studie. Det rapporterar den franska webbtjänsten Vétitude.

Coronaviruset SARS-CoV-2 infekterar humanceller genom att interagera med ACE2-receptorn på cellytan. Denna receptor, som tillåter viruset att tränga in och infektera värdcellen, finns hos många djurslag om än i olika former. Denna egenskap definierar delvis djurslagets sårbarhet för viruset.

Forskare har studerat genetiken och strukturen för ACE2-proteinet i 215 olika djurslag för att identifiera mutationer som skulle försvaga stabiliteten i bindningskomplexet mellan viralt protein och värdreceptorn. Man har använt datoranalyser som till skillnad från laboratorieexperiment kan utföras automatiskt och snabbt. Metoden medger storskalig övervakning av djur och forskarna har särskilt studerat sällskapsdjur och lantbruksdjur, som är i nära kontakt med människor.

Studien bekräftar att 26 djurslag, bland dem stora apor (schimpans, gorilla, orangutang och bonobo) kan infekteras av SARS-CoV-2. Deras ACE2-receptor skulle kunna binda till viruset lika starkt som den mänskliga versionen. Detsamma gäller till exempel får, även om inget infektionstest på får ännu har genomförts för att bekräfta att djuret verkligen kan smittas.

De flesta fåglar, fiskar och reptiler verkar inte löpa risk för infektion, men de flesta undersökta däggdjur kan eventuellt vara utsatta. Huskatter, hundar, minkar, lejon, tigrar men också illrar och makaker kan smittas av Covid-19 och flera fall är redan kända.

Hundar och katter kan smittas av viruset utan att uppvisa några kliniska symtom. Hundar verkar inte sprida sjukdomen, medan katter som är infekterade med coronavirus kan överföra det till andra katter som sedan utvecklar ett starkt immunsvar.

Husdjursägare bör inte vara överdrivet oroliga, eftersom smitta från djur till människa är sällsynt. Men det kan ändå vara lämpligt att vidta försiktighetsåtgärder kring djur om ägarna själva blir smittade.

Källa: Vétitude.fr