Höjd skyddsnivå för fågelinfluensa

Höjd skyddsnivå för fågelinfluensa

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts i ett flertal europeiska länder den senaste tiden. Därför har Jordbruksverket beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Flera fall av högpatogent fågelinfluensavirus främst av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän och vilda fåglar i Nederländerna och Tyskland. Storbritannien har rapporterat fall hos fjäderfä och det har även kommit en rapport om fynd av fågelinfluensa hos en pilgrimsfalk i Danmark. Med tanke på den senaste tidens utveckling av fågelinfluensa i Europa har SVA gjort en ny riskbedömning och Jordbruksverket har beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i hela av Sverige.

– Vi tar det här beslutet i förebyggande syfte för att skydda tama fjäderfän från sjukdomen. Får vi in smittan kan det leda till stora konsekvenser för enskilda fjäderfäproducenter och för fjäderfäbranschen i stort, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på smittbekämpningsenheten.

– I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för att hindra direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfä och vilda fåglar och en höjning av skyddsnivån är ett viktigt led i det, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Källa: Jordbruksverket