Livsmedelsverket effektiviserar slakterikontroller

Livsmedelsverket effektiviserar slakterikontroller

Livsmedelsverket tänker vässa de kontroller som officiella veterinärer, OV, gör av djurskyddet på landets slakterier genom ett system som man kallar enkla täta kontroller, ETK. Merparten av myndighetens planerade kontroller kommer att påverkas.

– Det är tänkt att ETK ska ersätta många av de djurskyddsinspektioner som vi har i dagsläget, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket och en av de personer som lett utvecklingen av ETK.

Livsmedelsverket har pilottestat ETK under hösten. Det har så här långt handlat om kontrollpunkterna vattentillgång, drivning och bedövning. Fler kontrollpunkter är enligt uppgift på gång.

Enligt Anna Lindgren innebär ETK att OV kontinuerligt gör kontroller samtidigt som de utför sitt normala arbete på slakterier.

I dagsläget får stora slakterier 140 planerade kontrolltimmar om året. Ett litet slakteri cirka 4-6 timmar. Den tiden ska reduceras med ETK.

– Tanken är att vi ska föra över planerade kontrolltillfällen till bemanningstid i större utsträckning så att man ska kunna genomföra ETK samtidigt som man som officiell veterinär ändå är på plats i slaktstallet. Därför måste de vara enkla och gå fort och snabbt att genomföra, säger Anna Lindgren.

– Merparten av de planerade kontrollerna kommer att ersättas.

Med ETK räknar Livsmedelsverket med att få en effektivare kontroll av djurskyddet på slakteriet. Det handlar om allt från hur djur hålls och slaktas till grundläggande krav på standardrutiner och kompetensbevis för slaktare. Målet är att arbetet ska bli mer proaktivt än reaktivt.

ETK kommer enligt Livsmedelsverket även att vara användbart för länsstyrelsen som också de har ett kontrollansvar för slakterier.

– En sammanställning går i väg antingen en gång i veckan eller en gång i månaden till länsstyrelserna beroende på storlek på anläggning. Det blir ett underlag som länsstyrelserna kan använda sig av både när de ska prioritera hur de ska kontrollera och när de ska komma ut på revision.

De senaste veckorna har Livsmedelsverkets OV gjort pilottester av ETK på ett tiotal slakterier. Vid ett tillfälle upptäckte man en allvarlig avvikelse. Ett slakteri i Uppsala gav inte uppstallade nötdjur vatten att dricka. Trots påpekande från OV avstod, enligt Livsmedelsverket, slakteriet från att rätta till avvikelsen. Ärendet lämnades därmed över till Länsstyrelsen Uppsala för åtgärd.

– Vi anser att det är mycket viktigt att djuren tillhandhålls vatten enligt lagstiftningen. Det är en allvarlig brist, säger Anna Lindgren.

Vad finns det för fördelar för slakterierna med ETK?

– De får bättre förutsättningar att arbeta förebyggande.

Blir det även lägre kostnader för kontrollen?

– Tanken är att ETK ska göra kontrollen mer kostnadseffektiv. Effektivitet och likriktning är viktiga mål för oss. I vissa fall ser vi också möjlighet att göra besparingar och då pratar vi om kontrolltiden på 140 timmar per år på stora anläggningar som vi är ute efter att stuva om. Vi ser över möjligheten att omfördela den till redan befintlig bemanningstid.

För att underlätta för OV att göra ETK har Livsmedelsverkets it-avdelning tagit fram nya funktioner i en app, kallad slaktkontrollappen. Tanken är att OV ska kunna registrera kontroller i appen samtidigt som man genomför dem. ETK ska enligt Anna Lindgren vara fullt ut igång till sommaren nästa år.

– Vi kommer att informera och utbilda vår personal under våren för att förbereda dem på bästa sätt för det nya kontrollsystemet, säger hon.