Fågelinfluensan bekämpas intensivt

Fågelinfluensan bekämpas intensivt

Ett intensivt arbete pågår just nu för att bekämpa smittan på de gårdar där fågelinfluensa har konstaterats för att förhindra att smittan sprider sig. Runt om i Europa rapporteras kontinuerligt om nya fall. Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Det skriver Jordbruksverket.

Vid det senaste fallet som konstaterades den 18 januari på en stor en värphönsbesättning i Mönsterås, Kalmar län, har tyvärr smittan spridits inom anläggningen vilket gör att större delen av alla djur, cirka 1,3 miljoner höns, kommer att avlivas och destrueras.

− Just nu cirkulerar flera olika närbesläktade fågelinfluensavirus på vilda fåglar i Europa, bland annat H5N8 och H5N5. De har liknande egenskaper och är väldigt smittsamma för fåglar och vi har sett flera introduktioner till tamfjäderfäbesättningar. I det här läget är det viktigt att hindra att få in smitta i besättningen genom smittskyddsåtgärder, men också att omedelbart rapportera till veterinär om ökad dödlighet ses i besättningen. Det är på det sättet vi snabbt kan upptäcka nya fall och minska risken för spridning mellan besättningar, säger Maria Nöremark på SVA.

Sverige har sedan november haft fem bekräftade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar. Just nu pågår ett intensivt arbete på anläggningar i Skåne och Kalmar län. Målsättningen är att snabbt stoppa smittspridningen. Ett restriktionsområde på en mil runt besättningarna har satts upp, vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar.

− Vi jobbar intensivt med smittbekämpningen för att skydda andra besättningar i närheten. Det gör vi genom att tömma stallarna och skicka fåglarna till destruktion så att anläggningen sedan kan saneras och desinficeras. Det är ett omfattande och resurskrävande arbete, därför har vi tagit hjälp av frivilligorganisationen Blå Stjärnan och Försvarsmakten, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Inom beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.

Aktuella restriktionsområden

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och skyndsamt ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar.

Källa: Jordbruksverket