Insatsen mot fågelinfluensa går in i ny fas

Insatsen mot fågelinfluensa går in i ny fas

Arbetet med att bekämpa fågelinfluensa på gården i Mönsterås kommun går in i en ny fas där, Jordbruksverket har börjat avveckla den operativa ledningscentralen på plats, och påbörjar nu planeringen för sanering tillsammans med SVA.

Det har varit ett intensivt arbete på den drabbade gården i Mönsterås kommun. De avlivade djuren har plockats ur stallarna och skickas i omgångar för destruktion. Nu väntar ett stort saneringsarbete på gården, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

− Det har varit en unik situation på många sätt. Inte bara ur ett smittbekämpningsperspektiv, att gården är så stor, men även ur andra aspekter. Vi är mitt i en pandemi som ställer stora krav på att arbetsmiljön för alla som är här, att vi ska arbeta så smittsäkert det går. Vi behöver också se till att personalen har varma omklädnings- och matplatser, det har varit ner mot 15 minusgrader vissa dagar, berättar Robert ter Horst, insatschef på den operativa ledningscentralen.

Arbetet med utbrotten av fågelinfluensa i södra Sverige har varit mycket omfattande och resurskrävande. Jordbruksverkets Distriktsveterinärer är stommen i ledningen av den operativa insatsen på gården. Men många fler har på olika sätt bidragit till att hantera utbrotten.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt varit en del i detta omfattande arbete. Det har varit en gemensam kraftsamling där myndigheter, organisationer, näringen, företag och inte minst alla frivilligresurser ställt upp på ett beundransvärt sätt, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

  • Fjäderfäbesättning Sjöbo, Skåne: Sanering och arbete med saneringsplanen pågår. Skyddszonen hävdes den 9 februari, övervakningszonen kommer hävas den hävs 19 februari.
  • Kalkonbesättning Skurup, Skåne: Saneringsarbetet pågår. Skyddszonen hävdes den 7 februari, övervakningszonen kommer hävas den 16 februari.
  • Värphönsbesättning Mönsterås kommun, Kalmar: Saneringsplanering pågår.

Vi uppmanar djurägare i hela landet att fortsatt vara extra uppmärksamma och skyndsamt ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar.

Källa: Jordbruksverket. Bildtext: Nu avvecklas den operativa ledningscentralen på den fågelinfluensadrabbade gården i Mönsterås kommun och saneringsplanering tar vid. Foto Eric Arenius