Många åtgärder begränsar campylobacter

Många åtgärder begränsar campylobacter

Det finns olika reservoarer och vägar för överföring av Campylobacter till kyckling. Varje producent måste vidta individuella åtgärder – och åtgärderna ger effekt. Det framgår av en studie vid SLU.

Campylobacter är bakterier som kan orsaka allvarlig diarré, magsmärtor, feber och kräkningar hos människa. Bakterierna finns hos livsmedelsproducerande djur och framförallt kycklingkött är en vanlig källa till smitta. För att ringa in effektiva åtgärder som förhindrar att kycklingar drabbas har en djupanalys gjorts hos fyra svenska kycklingproducenter som levererat kycklingar med Campylobacter under en längre period.

Mellan 2017 och 2019 togs 626 prover från miljön såväl inne som utanför kycklingstallarna och Campylobacter isolerades från 133 av proven. Studien var unik eftersom åtgärder, såsom rengöring av dricksvattenledningar, flugsäkring, införandet av striktare hygienbarriärer genomfördes under pågående studie.

Biofilm (bakteriebeläggning) i dricksvattenledningar, transportlådor, föräldradjur, vattendammar och nötkreatur i närheten av stallarna identifierades som smittkällor vilka måste åtgärdas för att hindra överföring till kycklingarna. Studien visade mycket positiva resultat, då de införda åtgärderna bidrog till en minskning av andelen kycklingflockar med Campylobacter från 15,4 procent 2016 till 4,6 procent 2019, vilket är den lägsta nivån på årsbasis någonsin i Sverige.

Länk till publikationen här

Källa: SLU, foto SLU