Färre än fem vildsvin kvar i Danmark

Färre än fem vildsvin kvar i Danmark

Efter tre års jakt med utfordring av majs och viltkameror i kombination med vildsvinsstängslet vid den dansk-tyska gränsen räknar danska Naturstyrelsen med att det nu bara finns en handfull vildsvin kvar i hela Danmark.

Det var 2018 som den statliga myndigheten Naturstyrelsen fick till uppgift att skjuta bort landets vildsvinsbestånd. Anledningen var att djuren utgjorde ett stort hot mot Danmarks viktiga grisnäring när sjukdomen afrikansk svinpest långsamt kom allt närmare landet.

Jämfört med hur det hade varit att utrota vildsvinen i Sverige, där antalet vildsvin räknas i ett femsiffrigt antal, var de danska vildsvinsjägarnas uppgift att skjuta samtliga vildsvin i landet relativt överkomlig.

– I början av 2018 räknade vi med att det rörde sig om 50-100 vildsvin. Sedan dess har vi justerat upp antalet till 100-150. Sakta men säkert, i takt med att vi har lärt oss mer, har vi fått ner beståndet till den grad att vi nu menar att det är ganska få – förmodligen under fem – vildsvin kvar, säger Klaus Sloth, vilthandläggare på Naturstyrelsen enligt Landbrugsavisen.

När det sista vildsvinet väl är skjutet kommer Naturstyrelsen ändå att fortsätta att underhålla foderplatserna. Flensburgfjorden som ligger mellan Danmark och Tyskland är på sina smalaste ställen bara 1200 meter bred – en sträcka som ett vildsvin utan problem kan simma.

Källa: ATL