Ge atropinögondroppar med längre intervall – då slipper hästen kolik

Ge atropinögondroppar med längre intervall – då slipper hästen kolik

Administration av atropinögondroppar var sjätte timme ger minimal risk för kolik hos häst som behandlas mot uveit. Om kortare intervall behövs klarar de flesta hästar sannolikt av att under ett dygn behandlas med atropindroppar var tredje timme, utan att få kolik. Det framgår av en studie från SLU och SVA.

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. En allvarlig biverkning som kan uppstå vid behandling med atropin, är kolik. Vid intensiv behandling kan tillräcklig mängd läkemedel nå hästens tarm via blodet och därigenom hämma tarmens motorik. För att bättre förstå hur allvarlig sjukdom kan undvikas behövs mer kunskap om sambandet mellan atropinbehandling och kolik.

Forskare vid SLU, SVA och universitetet i franska Toulouse har undersökt hur atropin tas upp från ögat till blodet och hur snabbt hästens blod renas från atropin. Dessutom studerades hur tarmens motorik påverkades av ögondroppar med atropin.

Studien visade att tarmens motorik dämpades om atropin droppades i ögat var tredje timme men inte om behandlingen utfördes var sjätte timme. Vid behandling var sjätte timme hann allt läkemedel brytas ner mellan doserna och koncentrationen i blodet blev inte så hög att tarmen påverkades. Inga hästar fick koliksymptom under studien.

Länk till publikationen här

Källa: SLU