Kollegialt nätverk verkar för god psykisk hälsa bland veterinärer

Kollegialt nätverk verkar för god psykisk hälsa bland veterinärer

Veterinär Barbara Köchli har återaktiverat det kollegiala nätverket, i syfte att främja psykisk hälsa i en yrkesgrupp som redan har känd problematik. Till nätverket kan alla veterinärer vända sig för samtalsstöd i alla frågor som påverkar deras välmående.

Själv har Barbara Köchli varit med i nätverket sedan 2017 och är i dag en av de drivande. Ytterligare tre veterinärer är kopplade till nätverket: Kajsa Gustavsson, Erik Ehnvall och Marie Hammarberg.

–Vi kommer säkert att behöva rekrytera fler kolleger, men just nu får det vara som det är. Det är lättare att fatta beslut när vi inte är så många än, säger hon.

Information om nätverket finns på SVF:s hemsida. Förbundet stöder nätverket, men har ingen annan anknytning. Det står alla fritt att höra av sig till kollegerna med problem, oavsett om man är medlem i förbundet eller inte.

–Vi ställer upp med vår privata kontaktinformation och har alltså inget journummer eller särskilda pass där vi är tillgängliga. Vi har våra vanliga veterinärjobb och kan inte alltid svara på en gång, men vi hör av oss så fort vi kan, i vanliga fall inom några timmar.

Gruppen har börjat titta på organisationsformer och i veckan ska de fyra träffas för att diskutera framtiden. Eventuellt ska nätverket ombildas till en ideell förening.

De som hör av sig och vill ha stöd, tampas med alla möjliga frågor. Från osäkerhet om att starta eget till suicidtankar, beroende, mobbning, privata utmaningar med mera.

–Det är viktigt att alla som överväger att bli stödpersoner tänker igenom sådana frågor och för det behöver vi en aktiv dialog samt allmänna riktlinjer. Tanken är att ta fram en manual med allt som är viktigt att veta, säger Barbara.

Nätverket startades redan 1999 och antalet stödpersoner var åtta från början.

Länk till kontaktinfo om nätverket på SVF:s hemsida här