Så behandlas uveit hos häst utan att kolik uppstår

Så behandlas uveit hos häst utan att kolik uppstår

Atropin kan droppas i ögonen på häst upp till var sjätte timme för att behandla uveit. Tätare droppbehandlingar kan orsaka kolik hos hästen. Det framgår av en studie vid SLU.

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig biverkning som kan uppstå kolik. Vid intensiv behandling kan tillräcklig mängd läkemedel nå hästens tarm via blodet och därigenom hämma tarmens motorik. För att bättre förstå hur allvarlig sjukdom kan undvikas behövs mer kunskap om sambandet mellan atropinbehandling och kolik.

Forskare vid SLU har tillsammans med SVA och universitetet i franska Toulouse undersökt hur atropin tas upp från ögat till blodet och hur snabbt hästens blod renas från atropin. Dessutom studerades hur tarmens motorik påverkades av ögondroppar med atropin.

Studien visade att tarmens motorik dämpades om atropin droppades i ögat var tredje timme men inte om behandlingen utfördes var sjätte timme. Vid behandling var sjätte timme hann allt läkemedel brytas ner mellan doserna och koncentrationen i blodet blev inte så hög att tarmen påverkades. Inga hästar fick koliksymptom under studien.

Forskarna drar slutsatsen att administration av atropinögondroppar var sjätte timme är en trygg behandling med minimal risk för kolik. Om kortare intervall behövs klarar de flesta hästar sannolikt av att under ett dygn behandlas med atropindroppar var tredje timme, utan att få kolik.

Källa: SLU

Länk till publikationen här