Höjd risk för fågelinfluensa

Höjd risk för fågelinfluensa

Jordbruksverket höjer skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 2 i södra Sverige. Smittläget har inte återgått till det normala efter vintern 2021, då den allvarligaste fågelinfluensasäsongen någonsin i Sverige rapporterades.

Under sommaren och hösten har fall av fågelinfluensa rapporterats från flera europeiska länder, och därtill har den smittsamma sjukdomen newcastlesjuka drabbat en besättning i Sverige. I och med att flyttfågelströmmarna ökar stiger risken för smitta ytterligare, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det högpatogena fågelinfluensavirus som orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på fjäderfän i Europa 2020/2021 har blivit kvar och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer. Under sommaren och hösten 2021 har smittan konstaterats hos vilda fåglar i Sverige. Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i Blekinge län, Gotlands, Hallands och Kalmar län samt Skåne, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län bedöms ha en högre risk och då särskilt inom cirka 20 kilometer från sjön Vättern.

– Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom. Virus kan överleva i länge miljön och virus överlever extra bra under den kalla årstiden. I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att skydda foder och strö från vilda fåglar och rengöra redskap, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

De symptom som observerades förra säsongen var framför allt en ökad dödlighet. För att snabbt kunna upptäcka utbrott och minimera risk för vidare spridning till andra anläggningar är det viktigt att djurägare genast tar kontakt med veterinär vid ökad dödlighet bland sina fåglar.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Källa: Jordbruksverket