EU-utskott rekommenderar skärpt lagstiftning kring djurtransporter

EU-utskott rekommenderar skärpt lagstiftning kring djurtransporter

Årligen transporteras 1,4 miljarder levande djur inom EU och till länder utanför unionen.

Europaparlamentet beslutade 2020 att starta ett tillfälligt utskott vars uppgift är att granska djurtransporterna inom EU, men även de transporter som kommer in till EU-länderna.

Utskottet har nu under 18 månader granskat hur djur transporteras till och från unionen. Bland annat har utskottet enats om att ett totalförbud borde införas för transporter av icke-avvanda djur yngre än fem veckor, till exempel kalvar och kultingar.

Vidare uppmanar utskottet EU-kommissionen att revidera lagstiftningen som styr längden på transporterna, utrymme och temperatur i fordonen och införa högre krav på tillgång till foder och vatten.

Utskottet anser också medlemsländerna inte ska komma undan med att slarva med reglerna. Det betyder att det är länderna som ska se till att transportörerna sköter sig, medan EU-kommissionen ska se till att medlemsländerna sköter sig.

EU-parlamentet väntas ta ställning till slutrapporten i januari. I den avslutande omröstningen i utskottet fick rekommendationerna starkt stöd, men vägen fram till det antagna dokumentet har varit kantad av kompromisser.

Det är sedan upp till EU-kommissionen att lägga lagförslag.