Vildsvinspaketet utvidgas och fiskberedningen ska analyseras

Vildsvinspaketet utvidgas och fiskberedningen ska analyseras

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att utvidga den pågående utlysningen i vildsvinspaketet till att även omfatta den privata sektorn. Myndigheten får även i uppdrag att analysera dagens fiskberedning. Åtgärderna ska bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och hållbar produktion av livsmedel som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Vildsvinspaketet, som är en del av den nationella livsmedelsstrategins andra handlingsplan, utvidgas. Från att utlysa medel för att öka mängden vildsvinskött i offentlig sektor till att även omfatta den privata sektorn.

– Intresset för kött från vildsvin ökar. För att förstärka den positiva trenden utvidgar vi nu Jordbruksverkets uppdrag till att även främja en ökad konsumtion inom den privata sektorn, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Uppdraget om fiskberedning handlar om att Jordbruksverket tillsammans med berörda fiskerinäringar ska analysera och sammanställa dagens fiskberedning och deras mottagningskapacitet samt identifiera hinder och utvecklingsbehov. Detta syftar till att öka kunskapen av helhetsperspektivet kring fisket, vattenbruket, beredningsindustrin samt samtliga förädlingssteg till marknad och konsument.

– Fiskberedningen utgör en viktig infrastruktur för fiskerinäringen, livsmedelsberedskapen och utvecklingen av en växande blå bioekonomi, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen skjuter till 1 miljon kronor till Jordbruksverket för mer resurser till handläggning av livsmedelsexportärenden som innebär att nya marknader för livsmedels- och jordbruksprodukter kan öppnas. Jordbruksverket har sedan tidigare i uppdrag att utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export.

– En ökad livsmedelsexport är en fortsatt prioriterad del av genomförandet av livsmedelsstrategin. En ökad global marknadsandel är viktigt för att på sikt öka svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg.

Källa: Regeringen