Arbetsmiljöverket kräver bättre rutiner hos Kronfågel

Arbetsmiljöverket kräver bättre rutiner hos Kronfågel

Arbetsmiljöverket har upptäckt brister i Livsmedelsverkets rutiner om smittor vid Kronfågel AB i Valla. Officiella veterinärer på kycklingslakteriet är berörda. Livsmedelsverket meddelar nu att man rättat sig.

– Livsmedelsverkets riskbedömning var inte tillräckligt detaljerad, säger Axel Bark, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Han förklarar vidare:

– Livsmedelsverket ska undersöka orsakerna till risker och faror. Det är stor skillnad om orsaken är droppsmitta eller kontaktsmitta. Vid kontaktsmitta är handhygienen viktigare. Vid droppsmitta kanske arbetsgivaren måste avskärma arbetsplatsen.

På kycklingslakterier kan det finnas flera olika smittor. Det handlar bland annat om campylobacter, salmonella, fågelinfluensa och rödsjuka.

Arbetsmiljöverket förelade förra året Kronfågel att rätta till brister i arbetsmiljön för slakteriets personal. Föreläggandet förenades med ett vite på hela 500 000 kronor efter att flera ur Kronfågels personal de senaste åren blivit sjuka på grund av campylobacter.

”Operatören har blivit smittad av campylobacter. Operatören informerar om att den ej vet när denne har blivit smittad och kommit i kontakt med campylobacter”, skriver Kronfågel självt i en anmälan om ett olycksfall till Arbetsmiljöverket som blev offentlig i november förra året.

Kronfågel har enligt Arbetsmiljöverket tidigare hävdat att det var personalens eget fel att de blivit smittade.

”I ert yttrande daterat 26 januari 2021 anger ni sammanfattningsvis att det är arbetstagarens bristande handhygien och att arbetstagarna brister i sin noggrannhet vid avtagande av skyddsutrustning som orsakat spridning av campylobacter”, skriver Arbetsmiljöverket i ett föreläggande till Kronfågel.

Förekomsten av campylobacter-smitta på Kronfågel i Valla bidrog enligt Axel Bark till att Arbetsmiljöverket nyligen även började granska smittorisken för Livsmedelsverkets personal, huvudsakligen officiella veterinärer stationerade på slakteriet.

Maria Lövenklev är teamchef för fjäderfä på Livsmedelsverket. Hon känner inte till att någon officiell veterinär på Kronfågel smittats med campylobacter.

Men enligt Arbetsmiljöverket hade Livsmedelsverket alltså inte gjort en tillräcklig riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv gällande smittorisker.

”… uppvisad riskbedömning bedöms sakna uppgifter hur eventuella smittämnen skulle kunna orsaka infektion”, skriver Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande tidigare i år.

Håller ni med Arbetsmiljöverket om detta?

– Ja, Arbetsmiljöverket ville att vi skulle förtydliga vår riskbedömning för smittoämnen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Därför har vi kompletterat med detta och infört de förbättringar som Arbetsmiljöverket och vi har diskuterat. Vi tycker att de har kloka synpunkter så det tar vi absolut till oss, säger Maria Lövenklev.

Vari ligger den största risken med campylobacter?

– Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur som fågel, och kan då komma med in i livsmedelskedjan via de levande fåglarna. Det är framför allt de första stegen i slaktprocessen.

Det fanns enligt Arbetsmiljöverket också en brist när det gäller dokumenterade uppgifter om när skyddsronder på den aktuella arbetsplatsen ska göras och hur ofta under ett kalenderår. Även det säger sig Livsmedelsverket nu ha rättat till.

Text: Håkan Frisell