Eva Eriksson nominerad till Årets Veterinär 2022

Eva Eriksson nominerad till Årets Veterinär 2022

Nomineringen lyder:

Vi på Hälsinge smådjursklinik vill nominera Eva Eriksson till Årets Veterinär av många anledningar. Eva är veterinär sedan 2002 och delägare i Hälsinge smådjursklinik.

Det som utmärker Eva är hennes sätt att tilltala djurägare på ett genomtänkt, respektfullt och pedagogiskt sätt. Hon lägger sig alltid vinn om att den hon pratar med känner sig inkluderad och, oavsett arbetsbördan för dagen, tar hon sig tid. Hon är organiserad och metodisk och det är en fröjd att som kollega ta över patient då det alltid finns tydliga journalanteckningar. I anamnesen fångar hon ofta känslan i besöket.

Inte bara hundar, katter och kaniner passerar Evas undersökningsbord utan även exotiska djur såsom ormar, råttor och fåglar.

Eva är mån om sina kollegor och hur de mår. Hon frågar ofta hur det är och tar sig tid att lyssna på svaret. Hon är lågmäld om sin egen förträfflighet och har en fantastisk humor.

Även om Eva ofta konsulteras vid bukultraljud är hennes kompetens mycket bredare än så. Lika skarp som hon är i internmedicin lika fint hanterar hon vävnader i kirurgisalen. Eva är alltid beredd att dela med sig av sin kunskap.