Så ska Sverige påverka djurvälfärden i EU

Så ska Sverige påverka djurvälfärden i EU

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU, och då också i EU:s chefsveterinärgrupp – den så kallade CVO-gruppen. Lena Hellqvist Björnerot är Sveriges officiella chefsveterinär, CVO, och blir ordförande. Hon är nu i full gång med planeringen.

– Det kommer att bli roligt. Det är samtidigt en stor utmaning, säger hon.

Lena Hellqvist Björnerot blev CVO den första november förra året. Hon har innan dess arbetat som ställföreträdande CVO under många år och var med när Sverige senast hade ordförandeskapet i CVO-gruppen 2009.

– Så jag har varit med om ordförandeskapet en gång tidigare. Det är ett intensivt arbete, ofta sex till sju dagar i veckan. Och det kräver noggrann planering och förberedelse, säger hon.

För att förbereda de frågor som bör lyftas från svensk sida har Lena Hellqvist Björnerot och Jordbruksverket under våren och sommaren haft inledande dialogmöten med bland andra SVA, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Jordbruksverket har sedan gett ett förslag till Näringsdepartementet om vilka frågor som särskilt bör prioriteras under det svenska ordförandeskapet. Det handlar om djurvälfärd, förebyggande djurhälsa, One Health inklusive förebyggande av zoonoser och antimikrobiell resistens, en hållbar och säker livsmedelsproduktion samt livsmedelskontroll på distans.

Ett övergripande tema kommer enligt Lena Hellqvist Björnerot att vara hållbar animal livsmedelsproduktion.

– Vi har sammanställt frågor som vi tycker är bra att Sverige driver, initierar och lyfter upp. Det är frågor som rör djurvälfärd och förebyggande djurhälsoinsatser som också är bra i arbetet mot antimikrobiell resistens och mot allvarliga zoonoser. Och Livsmedelsverket har lyft olika tekniker för att kunna göra vissa kontroller i slakterikedjan på distans för slakterier som ligger långt bort.

Jordbruksverket har i dagarna skickat sitt förslag på frågor att ta med i agendan under ordförandeskapet till Näringsdepartementet. Man inväntar nu en politisk avstämning – som emellertid inte kan göras förrän en ny regering är på plats.

Är det kort om tid?

– Det kan det bli om vi får besked väldigt sent.

Lena Hellqvist Björnerot berättar att Jordbruksverket ännu inte tillfrågat industrin i detalj om vad de tycker borde tas upp på CVO-agendan under det svenska ordförandeskapet, men att det är på gång. Detta är enligt henne speciellt viktigt när det gäller det särskilda hållbarhetsmöte som Sverige planerar att hålla för CVO-gruppen i Varberg sista veckan i april.

Vilka industrier planerar ni att tillfråga?

– Jag tänker kanske de veterinära djurhälsorganisationerna och sedan kanske producenter. Som Gård- och djurhälsan, LRF, Svensk Mjölk, Svenska Ägg, Svensk Fågel, LRF och så vidare.

Som VeterinärMagazinet berättat om tidigare, har Livsmedelsverket utvecklat en metodik för levandedjursbesiktning och köttbesiktning på distans via videolänk som utlovar stora fördelar för både officiella veterinärer, OV, och för små och medelstora slakterier. Men för att använda metodiken i ett kommersiellt sammanhang behövs en lagändring på EU-nivå.

Lena Hellqvist Björnerot berättar att Jordbruksverket nu planerar för att ta upp frågan under ordförandeskapet i CVO-gruppen och då är även tanken att Livsmedelsverket ska presentera sina resultat.

Vad bör djurhälsobranschen i Sverige känna till om ordförandeskapet?

– Att vi försöker hitta frågor som vi tycker ger ett mervärde som ligger i linje med de svenska värderingarna med god djurhälsa och djurvälfärd, mot antimikrobiell resistens, mot zoonoser och för bra livsmedel. Vi ska hjälpa till att föra arbetet framåt på EU-nivå, säger Lena Hellqvist Björnerot.

Text: Håkan Frisell. Bilden föreställer Lena Hellqvist Björnerot. Foto Tomas Magnusson