Extra hög risk för fågelinfluensa i södra Sverige

Extra hög risk för fågelinfluensa i södra Sverige

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och nu inleds en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrott i Sverige ökar. Sjunkande temperaturer och ökad förekomst av de vilda fågelarter som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Säsongen 2020/2021 var mycket tuff med det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Epidemin som fortsatte under 2021–2022 med många fall i 36 europeiska länder är större än epidemin 2020–2021. Risken för att tama fåglar ska drabbas av fågelinfluensa är därför större än tidigare år.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har SVA identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket idag beslutat att upprätta högriskområde i delar av Sverige.

– Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus. Beslutet träder i kraft onsdagen den 16 november, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i:

  • Blekinge län
  • Gotlands län
  • Hallands län
  • Kalmar län
  • Skåne län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Västra Götalands län (dock inte Svenljunga och Tranemo kommuner)
  • Östergötlands län.
  • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern).

Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom. Virus kan överleva i länge miljön och virus överlever extra bra under den kalla årstiden.

– I det här läget behöver fjäderfäproducenter göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att tvätta och sprita händerna, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän och även skydda foder och strö, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Källa: Jordbruksverket