VMF starkt kritisk till förslag om undantag för djurvårdare

VMF starkt kritisk till förslag om undantag för djurvårdare

Veterinärmedicinska föreningen är starkt kritisk mot några av förslagen i den utredning om djursjukvården som presenterades i november. Det gäller framför allt förslaget om ett femårigt undantag som gör det möjligt för djurvårdare att få legitimation som djursjukskötare.

Kritiken framförs i ett öppet brev, signerat VMF genom dess ordförande Linnea Lang och vice ordförande Amanda Friman. I utredningen föreslås att “under en tidsbegränsad period om fem år införa undantag från krav på examen i djuromvårdnad från högskoleutbildning på grundnivå för legitimation som djursjukskötare. Undantaget innebär att djurvårdare på nivå 3 skall få möjlighet att, genom examination, visa att denne har kunskaper och färdigheter som motsvarar utbildningen till djursjukskötare och ansöka om legitimation som djursjukskötare.”

VMF ställer sig starkt kritiskt till förslaget, som man menar riskerar att underminera djursjukskötarnas legitimation. Dessutom äventyras patientsäkerhet och djurskydd eftersom det skulle innebära att personal som saknar kompetens som motsvarar de legitimerade djursjukskötarnas skulle få utföra avancerade arbetsmoment inom exempelvis anestesi.

”Vi anser att förslaget i sin nuvarande form är ett steg i helt fel riktning när det gäller patientsäkerhet, djurskydd och validering av akademisk utbildning. Det går även stick i stäv med djurägarnas efterfrågan på en alltmer högkvalitativ vård. Vi hoppas på en lösning som inte innebär att djursjukskötarnas utbildning och legitimation förringas och urvattnas”, skriver VMF i sitt öppna brev.

I brevet föreslår VMF att möjligheten att arbeta som djurvårdare på nivå 3 bör finnas kvar även efter 2023. ”Dock bör en del av nuvarande undantag ses över och eventuellt slopas. Detta gäller till exempel möjligheten för djurvårdare på nivå 3 att utföra anestesi”.

VMF är studentkåren för djursjukskötarstudenter och veterinärstudenter vid SLU.

Länk till det öppna brevet: Öppet brev angående SOU 2022 58

Källa: VMF. Bilden föreställer Linnea Lang, foto Johan Deander