SVF hjälper till att granska avtalsförslag från FirstVet

SVF hjälper till att granska avtalsförslag från FirstVet

FirstVets nya policy har rört upp starka negativa känslor bland företagets veterinärkonsulter. SVF hjälper till att granska de enskilda avtalsförslagen. FirstVet är på väg att de teckna kollektivavtal och menar att lönerna är skäliga.

FirstVet vill sluta betala sina konsulter per samtal för att i stället bemanna sin tjänst med anställda veterinärer. Vill man fortsätta som konsult ska det vara möjligt. Det som upprör veterinärerna är att ersättningarna sänks, enligt en veterinär som vill vara anonym med mellan 20 och 40 procent. Den siffran bekräftas av flera FirstVet-konsulter som hört av sig till VeterinärMagazinet.

– Förslaget kom som en chock, FirstVet har inte höjt arvodet på de fem år jag har jobbat där, och nu vill de sänka det! säger exempelvis en person.

David Prien, vd för FirstVet, uppger att denna förändring enbart påverkar de konsulter som har betalt per konsultation.

–Vi kopplar anställningar till kollektivavtal och fasar till större delen ut schemaläggningen av konsulter som får betalt per konsultation för att fokusera på våra anställda och timkonsulter, säger David Prien.

Han för förhandlingar om att upprätta kollektivavtal som troligen kommer att gälla från 1 juli, vilket bekräftas av Gröna arbetsgivare:

– Vår bedömning är att FirstVet är på väg att bli medlemmar hos oss. Diskussionerna är långt komna och jag uppfattar dem som seriösa, medlemskapet ännu inte är formellt registrerat hos oss, säger Lars-Olov Söderberg, avtalsansvarig för djursjukvård på Gröna arbetsgivare.

Under tiden har veterinärerna fått ta del av individuella förslag till anställnings- respektive nya konsultavtal. Ersättningsnivåerna i förslagen skiftar beroende på erfarenhet. Men generellt ses erbjudandena inte som attraktiva, vare sig det gäller anställning eller konsultarvode. Ersättningarna är alldeles för låga, säger de veterinärer som hört av sig till VeterinärMagazinet. ”Mina vänners barn tjänar mer per timme” är en vanlig kommentar. De efterlyser också mer detaljer om anställningsavtalet: Hur blir det med vidareutbildning, friskvårdstillägg, ersättning för möten?

Den som är medlem i Sveriges Veterinärförbund kan få hjälp att gå igenom sitt avtalsförslag av förbundets ombudsmän.

– Vi uppmanar alla som är medlemmar att ta kontakt med oss för att gå igenom de avtalsförslag de får. Vi kan delge dem vad vi anser är skäligt och rimligt, säger ombudsmannen Torbjörn Bidebo.

Till VeterinärMagazinet kan han inte konkret uppge vad han anser vara skäligt och rimligt, men på frågan om han förstår varför medlemmarna är upprörda, svarar han:

– Ja, det kan jag förstå.

För den som får ett avtalsförslag från FirstVet att skriva på, gäller det att hålla ordning på orden. Två viktiga begrepp att känna till är:

  • Visstidsanställning. Det innebär att ett anställningsförhållande bara uppstår när den anställde jobbar, och det sker bara när arbetsgivaren har ett arbetskraftsbehov. Det kan vara timme för timme.

– Detta är vanligt i offentlig sektor och helt korrekt. Det passar bäst för den som råda över sin tid helt själv och kanske har andra jobb, säger Lars-Olov Söderberg på Gröna arbetsgivare.

– Vi använder den anställningsformen för veterinärer som vill ha kvar sin frihet att arbeta när de själva vill. Men då har de ingen garanterad arbetstid eller fasta pass under definierade perioder, säger FirstVets vd David Prien.

  • Tillsvidareanställning – den form som FirstVet föredrar, enligt David Prien. Det motsvarar det som förr kallades ”fast anställning”. Anställningsformen innebär garanterad och schemalagd arbetstid. Men det innebär också att arbetsgivaren har en mer omfattande arbetsledningsrätt, det vill säga att leda och fördela arbetet. I praktiken är veterinären inte fri att själv bestämma över sina arbetstider.

Vad gäller lönenivån påpekar Lars-Olov Söderberg att de flesta akademiska fackförbund inte har minimilöner, vilket förklarar varför FirstVet kan erbjuda så pass låga löner som veterinärerna uppger. FirstVet säger att man erbjuder anställning med grundlön vid 100 procents tjänstgöring dagtid på mellan 37 000 och 46 000 kronor per månad. Ovanpå det kommer OB-tillägg.

–FirstVet anser att dessa lönenivåer är i nivå med marknaden, då arbetsgrupperna som tagit fram lönenivåerna bland annat använt sig av den nya lönekartläggningen från Sveriges Veterinärförbund. Med tanke på verksamheten måste man också tänka på flexibiliteten och friheten som ett arbete hos FirstVet innebär, säger David Prien.

Samtliga veterinärer som ringer till VeterinärMagazinet framhåller att de hittills uppskattat att arbeta för FirstVet. De talar om god sammanhållning och trevlig arbetsmiljö och har sett FirstVet som en bra möjlighet att arbeta inom yrket under lugnare omständigheter. Men under den här konflikten upplever de att tonen har hårdnat. Ingen vill gå ut öppet med sin kritik. ”Klimatet har blivit ytterst dåligt”, skriver en person i sms.

Till det svarar David Prien:

–Det är förståeligt att reagera om man är en av de konsulter som påverkas, men den absoluta merparten av veterinärerna som arbetar hos oss är redan anställda eller konsulter med ersättning per timme.”

Samtidigt förstår de veterinärer som hört av sig också att FirstVet behöver visa vinst och ge avkastning till sina investerare. Men varför ska just arvodena till veterinärerna minska? undrar de.– Jag tycker de ska ta betalt för samtalen. Djurägare ringer ofta gratis på kvällar för att diskutera val av foder, säger en.

– FirstVet borde ta mer betalt av försäkringsbolagen, som måste spara stora summor på att vi ser till att veterinärbesök skjuts till vardagar. Och på att vi gör en första grovsortering och därmed förhindrar fysiska besök helt och hållet, säger en annan.

Text: Ingrid Kindahl