Läkemedelsverket lanserar film om biverkningsrapportering

Läkemedelsverket lanserar film om biverkningsrapportering

Läkemedelsverket lanserar en film för att sätta ljuset på vikten av att rapportera läkemedelsbiverkningar. Filmen kan användas för att utbilda såväl djurhälsopersonal som djurägare.

Det är den veterinärmedicinska gruppen på enheten för Läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket som har tagit fram filmen om biverkningsrapportering i samarbete med den tyska läkemedelsmyndigheten.

Filmen har nu publicerats på Läkemedelsverkets playkanal och kan hämtas här: https://play.lakemedelsverket.se/media/OWDbNdBN6FwLxwfe5BVgOw/rapportering-av-misstankta-biverkningar-hos-djur. Det handlar om att förmedla vikten av att rapportera misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning hos djur. Den riktas till djurägare, veterinärer och övrig klinisk personal.

–Syftet är också att ge en inblick i vad som händer med de biverkningsrapporter som kommer in till oss. Kliniska verksamheter kan använda filmen för att utbilda och eller informera sina kunder varför det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar, säger James G Mount, veterinär vid Läkemedelsverket.

Källa: Läkemedelsverket