Mathias Björndal nominerad till Årets Veterinär

Mathias Björndal nominerad till Årets Veterinär

Mathias Björndal arbetar på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg, tog sin examen i Uppsala och är specialist i hundens och kattens sjukdomar. Han intresserar sig särskilt för bilddiagnostik, onkologi, kardiologi och internmedicin.

Nomineringen lyder:
Mathias är en kunnig internmedicinare med en härlig positivitet och hjälpsamhet. Han använder sin kunskap för att hjälpa yngre och äldre kollegor genom bland annat pedagogiskt genomföra ronder. Med sin breda kunskap inom bilddiagnostik och internmedicin har han en signifikant roll i vården som erbjuds på Blå stjärnans djursjukhus i Göteborg, och är på så sätt med och utbildar framtidens internmedicinare och bilddiagnostiker.

Förutom sin kunskap inom sitt veterinärmedicinska område, har Matthias en fantastisk förmåga att alltid bemöta människor, såväl kollegor som djurägare, med en enorm trygghet, respekt och ett etiskt förhållningssätt gentemot sina patienter.