Veterinärer lär sig minimera sina misstag i flygsimulator

Veterinärer lär sig minimera sina misstag i flygsimulator

Brittiska veterinärer har via en flygsimulator fått ta kontrollen över ett Airbus- eller Boeingflygplan. Det är en del av en utbildning med syfte att minska antalet misstag i vården. Utbildningen sägs kunna innebära en betydande ”kulturell förändring” inom djursjukvården. Det skriver Vet Times.

Kursen hålls vid British Airways Global Learning Academy på Heathrow flygplats. Programmet utforskar hur människor interagerar med andra delar av ett system och målet är att maximera veterinärernas prestationer, men också deras välmående.

–När jag fick chansen att vara medvetet inkompetent i en flygsimulator, såg jag en fantastisk möjlighet att lära mig om mina egna begränsningar och hur jag kan övervinna dem, säger Holger Volk, veterinär och specialist inom neurologi.

En nyckel i kursen är att lära sig lösa problem genom att ändra systemet för att hjälpa människor, i stället för att försöka lära människor att ändra sitt beteende. Kursen har fått beröm av Martin Whiting, europeisk specialist inom djurskydd, etik och lag Han menar att den är ”otroligt engagerande och verkningsfull” med potential för direkt kunna tillämpas i praktiken.

–Att förstå och engagera sig i den mänskliga faktorn kan öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön, säger han.

Källa: Vet Times Bilden är en genrebild