Försäkringsbolag bjuder in branschen till prisdiskussion

Försäkringsbolag bjuder in branschen till prisdiskussion

Debatten om priser inom djursjukvården, som pågått i SvD under julen, avslutades med en replik från företrädare för försäkringsbolagen på julafton. Slutklämmen är att de bjuder in branschen till fördjupad diskussion i januari.

”Därför kommer vi under januari skicka en inbjudan till enskilda möten med berörda parter där vi kan föra en fördjupad dialog om ansvar, kostnader, transparens och etiska behandlingsnormer. Men framförallt fokusera på lösningar. Ingen av oss tre aktörer, veterinärbolag, försäkringsbolag eller djurägare, kan ensamma skapa förändring – så låt oss göra det tillsammans!” lyder slutklämmen i repliken om priserna i djursjukvården, signerad Odd-Einar Bruem,
chef Svedea djurförsäkring, Linda Kreutz, vd Sveland Djurförsäkringar och Anita Moliis Larsson, produktansvarig SUW djur på Dina Försäkringar.

I repliken, riktad mot Gröna Arbetsgivare som deltagit i debatten, går de tre artikelförfattarna till angrepp mot Gröna Arbetsgivares argument att prishöjningarna delvis beror på att djurägare kommer med allt sjukare djur till veterinären. Även bristen på kvalificerad djursjukvårdspersonal bidrar till prishöjningar, påpekar Gröna Arbetsgivare.

Men viljan till diskussion tycks vara god:

”Vi för gärna en fördjupad dialog med försäkrings­bolagen om premier, transparens och etiska behandlings­normer. Men vi måste gemensamt lyfta blicken och får inte bortse från de grundläggande förutsättningarna för djurvälfärden i landet”, skriver Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare och Elisabet Ellström, ordförande Svensk Djursjukvård, i sitt debattinlägg av den 20 december.

Källa: SvD