SVF informerar medlemmarna om det uppmärksammade personalärendet

SVF informerar medlemmarna om det uppmärksammade personalärendet

Sveriges Veterinärförbund har gått ut till sina medlemmar med information om det personalärende, som uppmärksammats i press och sociala medier. Förbundet vill nu fokusera på att reparera skadorna av mediestormen.

Informationen har skickats till SVF:s medlemmar via ett e-postmeddelande. Där står det att SVF anser att beslutet om upphörandet av tjänsten som kansliveterinär var korrekt och att den överenskommelse som gjordes var skälig.

”Fullmäktige avser därför nu att framgent fokusera på att, genom och tillsammans med styrelsen, arbeta för att försöka reparera de skador i form av bland annat bristande förtroende, som uppstått genom den mediestorm som följt på det aktuella personalärendet”, heter det i brevet till medlemmarna.

Anledningen till att medlemmarna inte informerats förrän nu (en artikel om händelsen publicerades i tidningen Arbetet i november) är att problematiken med tystnadsplikten sägs ha undanröjts.

Som VeterinärMagazinet rapporterat har den tidigare kansliveterinären berättat för Arbetet om hur hennes arbetsgivare velat säga upp henne utan saklig grund, en tvist som löstes genom att hon köptes ut för medlemmarnas pengar. Vidare vittnade hon om en pressad arbetssituation som innehöll såväl sexuella trakasserier som repressalier.

Text: Ingrid Kindahl