Agria finansierar forskning på hållbara tävlingshästar

Agria finansierar forskning på hållbara tävlingshästar

SLU-forskaren Åsa Gelinder Viklund är en av dem som i år fått bidrag från Agria och Stiftelsen Hästforskning, för att i sitt projekt titta närmare på hur hästuppfödare kan förbättra aveln.

I forskningsprojektet ”Optimerad avel för sunda och högpresterande sporthästar genom linjärt beskrivna egenskaper” hoppas Åsa Gelinder Viklund komma fram till resultat som är till nytta för uppfödare och avelsorganisationer, för att få fram fler hållbara tävlingshästar.

Med hjälp av statistik från flera års unghästtester inom SWB vill Åsa Gelinder Viklund ta reda på mer om vilka faktorer som ligger bakom högpresterande och hållbara hästar.

– Sedan tio år tillbaka beskrivs ett 50-tal detaljerade egenskaper vid SWB:s unghästtest. Egenskaperna omfattar exteriör, gångarter och hoppning, och de beskrivs mellan två extremer som till exempel krokhasig till rakhasig. Genom att koppla egenskaperna till hälsa och prestation senare i livet kommer vi att kunna få kunskap om vad som är optimalt och vad som är mindre bra för en häst, menar hon.

Bakgrunden till projektet är vikten av att det bedrivs en ansvarsfull avel för en hållbar hästproduktion och god hästvälfärd.

– I och med den specialisering som skett mot hoppning och dressyr kan det finnas en risk för att aveln blir mer extrem och det vet vi inte effekterna av idag. De data SWB samlat in under tio år för närmare 40 procent av populationen är unika data. De äldsta hästarna är 14 år i år, och därför finns nu möjlighet att följa upp och studera dessa.

Åsa Gelinder Viklund hoppas att projektets resultat kommer att leda till konkreta råd att dela med sig av till uppfödare och avelsorganisationer, om hur de kan avla hästar som både presterar och är hållbara – något som i förlängningen kommer att leda till en bättre sport och bättre hästvälfärd.

Källa: Agria. Bilden föreställer Åsa Gelinder Viklund och hennes häst Alexzandro (SWB). Foto: Lisa Chröisty