Så gör jag: Einar Johard visar ny operationsteknik av PDA

I VeterinärMagazinet nr 2/2014 visar veterinär Einar Johard hur han täpper till en PDA utan att behöva öppna bröstkorgen på sin patient, den tålmodiga tiken Cobra.

PDA