Så gör jag: Måns Röken konstaterar CM och SM hos hundraser

I VeterinärMagazinet nr 3/2014 visar veterinär Måns Röken hur han med magnetkamera kan konstatera malformationer på skallen hos vissa hundraser.

Magnetkameraundersökning av CM och SM