Ett kliv framåt i kampen mot digital dermatitis

Ett kliv framåt i kampen mot digital dermatitis

Kampen mot digital dermatitis hos nötkreatur har klivit ett steg framåt. Forskningsföretaget Vicia har tagit fram ett kit vars innehåll underlättar vidare forskning på sjukdomen.

I och med övergången från kostallar till lösdrift har problemen med digital dermatitis, eller smittsamt klövereksem, ökat. Sjukdomen finns på många håll i världen men i olika omfattning. I Norge är den sällsynt, i andra länder är den mycket utbredd. Sverige ligger mittemellan.

Det uppger Jan Henriksson, vd för Uppsalabaserade företaget Medicago som har gått in som delägare i Vicia och som säljer och distribuerar forskningskittet.

– Med hjälp av kittet kan man analysera serumprov från blod och mjölkprover från enskilda kor. Man kan även analysera prov från tankmjölk. Det ger i princip möjlighet att screena alla Sveriges kobesättningar, säger Jan Henriksson.

Marknaden för ett forskningskit är begränsad till de forskargrupper som studerar digital dermatitis i Sverige och globalt. Fördelen är att dessa forskare inte behöver sätta ihop egna kit för provtagning och reproducerbarheten är hög. På sikt är potentialen stor, anser Jan Henriksson.

– När det här kittet har börjat användas för forskning kan man kartlägga var smittan finns. På sikt hoppas vi kunna vidareutveckla kittet för klinisk användning, säger han.