Djurskyddsföreningen donerar 3,2 Mkr till SLU för forskning på kor

Djurskyddsföreningen donerar 3,2 Mkr till SLU för forskning på kor

Svenska Djurskyddsföreningen donerar 3 270 000 kr för djurvälfärd till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Pengarna ska användas till en studie om mjölkkornas välfärd.

Tidigare har Svenska Djurskyddsföreningen initierat och bidragit till professuren i djurskydd vid SLU. Den senaste donationen ska användas till studien: Kan mjölkkornas välfärd förbättras genom att kombinera resursbaserade och djurbaserade mått i djurskyddskontrollen? En förstudie till det kommande projektet har också bekostats av Svenska Djurskyddsföreningen. Forskningsprojektet kommer att utföras av Birgitta Staaf Larsson vid Nationellt centrum för djurvälfärd och institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Projektet består av :

  • Hur kan man använda djurbaserade mått och leder de till ökad djurvälfärd?
  • Tillförlitlighet av djurbaserade mått i den offentliga kontrollen.
  • Utvärdering av indikatorer för mätning av termisk komfort och vätskebalans.
  • Definiera standarder för bedömningen – en definition av mått som ska utvärderas relevanta för djurvälfärden samt säkerställa rättssäkerhet och korrekta kontroller.
  • Ny metod för återkommande djurskyddsutbildning.